Oaza dla Dzieci z Rodzicami

Kim jesteśmy?

Oaza dla Dzieci z Rodzicami to rekolekcje tematyczne skierowane do dzieci, które uczestniczą w nich przy współudziale rodziców towarzyszących swoim pociechom w ich doświadczeniu wiary.

Każdego roku przeżywamy jeden temat, którego przekaz dostosowany jest do poszczególnych grup wiekowych dzieci uczestniczących w rekolekcjach.

„Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.”
Mt 18: 3

Nasze projekty

Celem rekolekcji jest pogłębienie życia wiary naszych dzieci, zarówno poprzez osobiste doświadczenie Bożej miłości i działania, jak i przez formację intelektualną na poziomie odpowiednim do etapu rozwojowego poszczególnego uczestnika. Jednym z istotnych owoców tej metody jest efekt, który w największym skrócie można by określić jako „duchowa impregnacja”.

Wszystkie elementy dnia (jutrznia i modlitwa wieczorna, liturgia mszy świętej, posiłki, pogodny wieczór, szkoła śpiewu etc.) poza blokiem katechetycznym przeżywamy wszyscy wspólnie – dzieci razem rodzicami. Integralnym elementem metody są warsztaty kreatywne – czas wspólnej pracy i twórczości dla dzieci i rodziców – mimo że nie jest to element ściśle religijny, doświadczenie pokazało, iż jest to bardzo owocna forma budowania relacji i umacniania więzi na linii rodzic-dziecko.

Co właściwie robią rodzice? Krótko i zwięźle: towarzyszą swoim dzieciom w przeżywaniu rekolekcji. A co to znaczy konkretnie? Uczestniczą razem z nimi w poszczególnych punktach programu, razem się modlą, razem grają, razem pracują i tworzą, dają świadectwo swojej wiary, dbają o punktualność i w miarę możliwości podejmują jakieś choćby najmniejsze zadanie (prowadzenie modlitwy, wygłoszenie katechezy, prowadzenie warsztatu, przygotowanie służby liturgicznej, organizacja zmagań sportowych, organizacja wyprawy, pogodny wieczór – możliwości są właściwie nieograniczone!). Celem jest, by były to rekolekcje prowadzone przez rodziców dla swoich dzieci. Staramy się w ten sposób odpowiedzieć na dobitne wezwanie św. Jana Pawła II zawarte w adhortacji „Catechesi Tradendae”, aby to właśnie rodzice byli od ”zarania dzieciństwa wychowawcami w wierze, i pokazywać im, jak ”w życiu rodzinnym podejmować i prowadzić dalej formację, otrzymaną skądinąd w sposób metodyczny.

Kontakt

Rekolekcje Oaza dla dzieci z rodzicami

Zgłoszenia na Oazę odbywają się przez stronę domową inicjatywy.

Pod poniższym linkiem dostępne są również galerie z poprzednich lat działalności.

Strona Oazy dla Dzieci z Rodzicami