Architekci dla Rodzin

Kim jesteśmy?

Architekci dla rodzin – to bardziej inicjatywa niż grupa czy społeczność. To wezwanie do odnajdywania Boga w codzienności, w codziennych obowiązkach, zmaganiach i naszych pasjach. Praca zawodowa zajmuje większą część naszego życia. Mamy pewność, że Bóg chce aby to była część w pełni chrześcijańska, nie oczekuje abyśmy byli kimś innym w pracy a kimś innym po pracy.

ARCHITEKCI – czyli ludzie posiadający konkretne umiejętności, predyspozycje, wykształcenie.

DLA… – wskazuje na służbę, na zaangażowanie poza… (nie architekci sobie)

DLA RODZIN – czyli poza przestrzeń zawodową i inwestycyjną (nie architekci dla architektury)

„Jeśli Pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą”
Ps 127, 1

Nasze projekty

Inicjatywy podejmowane pod szyldem Architekci dla Rodzin to z jednej strony przestrzeń dla osób poszukujących Boga, sensu, wartości, integracji, z drugiej przestrzeń w której osoby wyrosłe z Ruchu Światło Życie mogą służyć wykorzystując swój charyzmat ale również swoje wykształcenie, talenty i wysokiej klasy umiejętności. Do działania ponaglają nas słowa papieża Franciszka wypowiedziane w czasie spotkania z rodzinami; „wiara nie odsuwa nas od świata ale wszczepia nas weń głębiej…” rozwinięte w adhortacji Amoris Leatitia „Rodzina nie powinna myśleć o sobie jako zamkniętym obszarze, wezwanym by chronić się przed społeczeństwem. Niech nie trwa w oczekiwaniu, ale wychodzi poza swój obręb…” Architekci dla rodzin to ciągłe poszukiwanie przestrzeni piękna, zachwytu i służby. Warsztaty, które organizujemy mają być impulsem do otwarcia oczu na piękno stworzenia, budzenie wdzięczności dla Stwórcy za obdarowanie życiem, talentami, drugim człowiekiem, mają prowadzić do zachwytu Bogiem i Jego dziełami w nas i wokół nas.

Wychodzimy więc służąc tym co potrafimy robić najlepiej.

Organizujemy rekolekcje połączone z rodzinnymi plenerami – my uczymy zasad perspektywy w rysunku a jednocześnie uczymy się patrzeć na życie z Bożej Perspektywy.

Buduj dom oparty na rodzinie, a nie na pustakach

Na warsztatach o rodzinie i małżeństwie „Gruntowne badania gruntowe” tłumaczymy wagę świadomości na czym i z czego budujemy obrazując to profilami badań gruntowych i zasadami fizyki budowli, znajdując jednocześnie umocowanie w Słowie Bożym.

Kontakt

Koordynator:
Bożena Zając – zawodowo: magister inżynier architekt; prywatnie: żona Jarka od 1993roku, matka trzech córek i syna. Wraz z mężem w Ruchu Światło Życie od 1998 roku, ONŻ I i II; Oaza Rekolekcyjna Animatorów Rodzin 0,I i II ; Kurs pilotowania kręgów; Oaza Rekolekcyjna Animatorów Ewangelizacji; Kurs Oazowy Dla Animatorów Diakonii Modlitwy; liczne Oazy Modlitwy; liczne rekolekcje dla małżeństw i rodzin; członek diecezjalnej diakonii modlitwy w Katowicach.

Ludzie ze swoją bogatą i trudną historią życia, szukający Boga, otwarci na drugiego człowieka są naszym wielkim bogactwem, nie tracą nadziei z powodu własnych ograniczeń, nie rezygnują też z dążenia do pełni miłości i jedności, które zostały nam obiecane.

Co jest naszym największym sukcesem po 25 latach małżeństwa? Jarek: – to, że potrafimy się coraz szybciej godzić 🙂

E-mail: rodzinyarch@interia.pl

Tel.+48 601 522212

Architekci dla rodzin na facebooku